Waar gaat je vraag over?

Onderwijs inspectie

Wat vindt de onderwijs inspectie van de apps?

De Onderwijsinspectie heeft twee jaar geleden bij Deltion College onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in combinatie met onze apps. Hier is een positief advies uitgekomen. In november 2018 zijn controles gedaan bij MBO College Zuidoost, onderdeel van ROC van Amsterdam, waar beide apps worden ingezet voor de opleiding Handel & Ondernemen. Ook daar was de inspectie tevreden met de wijze waarop studenten begeleid én beoordeeld worden. De examinering, via de apps, voldoet aan alle richtlijnen en daarmee dragen de apps daadwerkelijk bij aan beter onderwijs.

Kan ik de uren voor het werken met de apps inzetten als begeleide onderwijstijd?

Het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie maken het mogelijk om begeleide onderwijstijd flexibel in te richten met afstandsonderwijs:

“De uitgangspunten voor begeleide onderwijstijd hoeven niet te betekenen dat de student ook altijd fysiek in de les aanwezig is. (…) Er moet sprake zijn van interactie met de student, de docent moet op het betreffende moment op het leerproces kunnen sturen door middel van interventies en er moet sprake zijn van directe, actieve begeleiding.” (Ruimte in Regels in het mbo, 5 oktober 2018).’

Onze apps en ons online platform maken afstandsonderwijs volgens de meest recente regelgeving mogelijk! Het is aan uw school en/of opleiding om begeleide onderwijstijd op de gewenste manier in te richten. Wij hebben de juiste ervaring bij het inrichten van het onderwijs en de implementatie van de apps.

Privacy

Hoe waarborgen jullie de privacy van de school, docenten, studenten en praktijkopleiders?

Privacy is heel belangrijk voor ons en wij gaan daar zorgvuldig mee om. Wij hanteren een privacy beleid gebaseerd op de uitgangspunten van de AVG, die minimaal 1 maal per jaar een update ondergaat. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met onze klanten en leveranciers én gebruiken de mbo standaard verwerkersovereenkomst 3.0. U kunt hier meer over ons privacybeleid lezen.

Overige vragen

De AIROC app toont geen media (afbeelding, video, voice). Wat kan ik doen?

U kunt twee dingen proberen: opnieuw inloggen in de app en/of de app opnieuw installeren. Mocht het probleem zich nog steeds voordoen, stuur ons dan een mail via hallo@airoc.nl. Dan zorgen wij dat u snel weer aan de slag kunt met AIROC@School.

Welke processen kunnen we met de AIROC+ app digitaliseren?

Wij zijn flexibel en kunnen diverse formulieren in de app bouwen, zoals:

 

  1. Tussentijdse beoordelingen;
  2. Eindbeoordelingen;
  3. Proeve van Bekwaamheid;
  4. Praktijkovereenkomst;
  5. Onderwijsovereenkomst

Nog vragen?

We zijn bereikbaar via....

Chat Mail