De tweedeling tussen BOT en BPV

Drie weken geleden plaatste innovatieregisseur Frank van den Ende een bericht op LinkedIn over meer flexibiliteit in BOT (Begeleide OnderwijsTijd) en BPV (BeroepsPraktijkVorming ofwel stage). Hij sprak zich uit over de verplichting enerzijds 700 uur begeleide onderwijstijd en daarnaast 300 uur beroepspraktijkvorming te geven en hoe deze wetgeving de creativiteit van onderwijsteams beperkt. Vervolgens sloot hij zijn bericht af met de volgende hamvraag:

“Wordt het niet eens tijd om de kaders op te rekken en de definities te herzien?”

Het duurde niet lang of het bericht ontving veel reacties van docenten, beleidsmedewerkers en onderwijsmanagers van ROC’s (méér dan 200 reacties). Door dit grote animo worden nu twee dagen georganiseerd om samen met betrokkenen vanuit ROC’s, uitgeverijen, MBO-raad en ministerie in gesprek te gaan:

2 maart (Rotterdam) en 4 maart (Arnhem) tussen 15.00-17.00

 

Wil je hierbij zijn? Meld je aan via: f.vdende@rocgilde.nl

Lees hier het gehele bericht.

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.