Deel 2: Aansturing

Als onderwijsteam loop je vaak al enige tijd tegen bepaalde problematiek aan, waardoor je veel tijd kwijt bent aan zaken die weinig met onderwijs te maken hebben.Wanneer je dan zojuist geïnvesteerd hebt in een mooie oplossing, dan wil je ook graag dat het een succes wordt! In deze korte serie geven we tips om een project een betere kans van slagen te geven. Hieronder volgt deel 2:

Tip 4: Begin!

Je kunt alles drie keer doordenken, 5 keer controleren, nogmaals navragen etc. maar uiteindelijk komt het er op neer dat je het gewoon moet doen. Er zullen altijd dingen zijn die naderhand aangepast moeten worden.Wanneer je tip 1 goed opvolgt, je team heeft meegedacht met de inrichting en organisatie van je oplossing, is er voldoende draagvlak om een start te maken met het ingebruik nemen van de oplossing.

Tip 5: Bijsturen is niet eng

Wanneer iemand van het team ziet dat er bepaalde zaken niet goed lopen, maak het bespreekbaar! Niemand heeft er iets aan als knelpunten niet opgelost worden, het frustreert vaak alleen nog maar meer en kan er zelfs toe leiden dat je project mislukt. Kom daarom regelmatig bij elkaar en bespreek wat je ziet misgaan. Vraag waarom iemand bepaalde dingen wel of niet doet, leer van elkaar en sta open voor suggesties om zaken te verbeteren. Je start namelijk voor het eerst met iets nieuws en daar zitten altijd organisatorische keuzes tussen waar je van te voren de consequenties niet volledig van kan overzien en die niet goed lopen, ondanks de tijd die je van te voren in het project hebt gestoken.

Tip 6: Borging

Het is een beetje een dooddoener en bij elk project is het een issue, maar op enig moment geeft de projectcoördinator de verantwoordelijkheid over aan de onderwijsorganisatie (het team). Anders blijft het een eeuwig project…. Denk dus na over hoe je na je implementatieperiode wilt zorgen dat je oplossing ook langdurig blijft werken. Leg bepaalde werkwijzen vast, beleg de benodigde werkzaamheden bij de juiste personen/rollen (in overleg) etc.  Bij vertrek van mensen uit de onderwijsorganisatie, draag tijdig kennis over. Doe je dit niet dan voelt uiteindelijk niemand zich verantwoordelijk om de oplossing blijvend te onderhouden en doet niemand uiteindelijk iets, omdat iedereen verwacht dat iemand anders het wel doet…..

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.