Deel 1: De backbone van je project

Als onderwijsteam loop je vaak al enige tijd tegen bepaalde problematiek aan, waardoor je veel tijd kwijt bent aan zaken die weinig met onderwijs te maken hebben.Wanneer je dan zojuist geïnvesteerd hebt in een mooie oplossing, dan wil je ook graag dat het een succes wordt! Hoe doe je dat?

Tip 1: Zorg voor draagvlak.

Eén van de belangrijkste dingen om een project te laten slagen is het crëeren van draagvlak in je team voor de gekozen of te kiezen oplossing. Vaak worden de mensen die daadwerkelijk met de oplossing gaan werken pas bij het project betrokken, wanneer de meeste belangrijke beslissingen al zijn genomen. Besluitvorming, inrichting etc. heeft zijn vorm al gekregen, er hoeft alleen nog even een training gevolgd te worden door de mensen die het gaan gebruiken. Fout… niet doen!

Betrokkenheid van je team in een vroeg stadium van een project is essentieel. Gezamenlijk praten of besluiten over de organisatie, het hoe en waarom, keuzes etc, maakt dat iedereen betrokken is, begrijpt waarom die keuzes zijn gemaakt en wat zijn of haar rol binnen de oplossing wordt. Dit voorkomt, onjuiste keuzes, weerstand en zorgt dat je prettiger met elkaar samenwerkt in alle lagen van de onderwijsorganisatie. Kortom, stel je team tijdig samen om gezamenlijk te kiezen voor de implementatie van de oplossing.

Tip 2: Wie is verantwoordelijk?

Onderwijsteams werken veel samen en lossen veel zaken samen op en dat is een goede eigenschap voor je team. Echter wil je een project echt laten slagen is het belangrijk dat er één persoon operationeel verantwoordelijk is, de coördinator van het project. Ten eerste is er dan één aanspreekpunt voor alle deelnemers in het project en kan de communicatie via deze persoon gestroomlijnd worden. Het voorkomt onduidelijkheid en ongecoördineerde acties die veel tijd en moeite kosten. Als operationeel verantwoordelijke stuur je het project aan, spreek je medewerkers aan op goed en minder goed gedrag, en signaleer je knelpunten. Je maakt binnen je team de issues bespreekbaar en zorgt dat ze tijdig opgelost worden. Uiteraard verdeel je de uit te voeren taken van het project binnen je team. Als verantwoordelijk is het niet nodig om alles zelf te doen. Maar natuurlijk houdt je wel zicht op de acties die je hebt gedelegeerd.

Tip 3: Begin!

Je kunt alles drie keer doordenken, 5 keer controleren, nogmaals navragen etc. maar uiteindelijk komt het er op neer dat je het gewoon moet doen. Er zullen altijd dingen zijn die naderhand aangepast moeten worden. Wanneer je tip 1 goed opvolgt, je team heeft meegedacht met de inrichting en organisatie van je oplossing, is er voldoende draagvlak om een start te maken met het ingebruik nemen van de oplossing.

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.