We create your future

Wij leveren creatieve en duurzame oplossingen voor het onderwijs

REBELS

De ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan razendsnel. Het praktijkonderwijs blijft nog te vaak achter. Wij zitten niet stil, want snelheid is essentieel voor de toekomst van de student. Wij starten zonder ICT binnen één week. Deze aanpak kenmerkt ons en onderscheidt AIROC van de rest van de markt.

CREATIEF

Voor ons jonge team is innovatie essentieel. Regelmatig brainstormen wij samen over nieuwe ideeën. Creativiteit ontstaat niet in een kantoorpand, maar door te luisteren naar de onderwijssector en deze uit te werken op het strand. Wij ervaren dat de context waarin je je begeeft erg belangrijk is voor de creativiteit!

BETROUWBAAR

Wij gaan niet voor het snelle succes. Nee, wij stellen duurzame relaties meer op prijs. Persoonlijk contact is voor ons belangrijk om de ware problemen op de werkvloer te begrijpen en op te lossen. Wij zijn nauw betrokken bij elk project, daardoor worden op de lange termijn oplossingen beter geborgd.

DICHTBIJ

Door dichtbij de student, het MBO onderwijs en het bedrijfsleven te staan, kunnen wij adviseren, innoveren en oplossen. Ons team bestaat uit studenten en young professionals met ervaring in het beroepsleven. We werken samen met het onderwijs, studenten en praktijkopleiders om een online campus te creëren waarbij de interactie tussen deze drie partijen en leren in de context voorop staat.

 

SAMEN

De diversiteit in het onderwijs en het bedrijfsleven is groot. Daarom leveren wij geen kant-en-klare oplossing. Onze werkwijze biedt de flexibiliteit en maatwerk die nodig is in deze markt. Samen komen we tot digitalisering die vrijheid biedt voor de student, docent en praktijkopleider. Door nauw betrokken te zijn bij de werkvloer kan gezamenlijk de juiste oplossing worden gevonden.

Blijf op de hoogte

Wij streven naar een betere verbinding met het bedrijfsleven

De kloof tussen het MBO onderwijs en het bedrijfsleven is en blijft het gesprek van de dag; niet alleen bij mbo-scholen en praktijkbedrijven, maar ook bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Om studenten goed voor te bereiden op de praktijk, is het belangrijk om scholen en praktijkbedrijven te motiveren om samen te werken. Daarom maken het Ministerie en de Onderwijsinspectie het mogelijk om begeleide onderwijstijd flexibel in te richten met afstandsonderwijs:

 

“De uitgangspunten voor begeleide onderwijstijd hoeven niet te betekenen dat de student ook altijd fysiek in de les aanwezig is. (…) Er moet sprake zijn van interactie met de student, de docent moet op het betreffende moment op het leerproces kunnen sturen door middel van interventies en er moet sprake zijn van directe, actieve begeleiding.” 

 

(Ruimte in Regels in het mbo, 5 oktober 2018).

 

Onze apps en ons AIROC platform maken afstandsonderwijs volgens deze regelgeving mogelijk. De apps bevorderen interactie tussen de student, docent en praktijkopleider. Het doel? De ‘gouden driehoek’ dichter bij elkaar te brengen.